ติดตามข่าวงานราชการ


งานราชการ

 • กรมชลประทาน

  กรมชลประทาน

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ วันนี้ ]
 • กรมชลประทาน

  กรมชลประทาน

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 23 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ วันนี้ ]
 • จังหวัดสตูล

  จังหวัดสตูล

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ วันนี้ ]
 • กรมชลประทาน

  กรมชลประทาน

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 14 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ วันนี้ ]
 • กรมชลประทาน

  กรมชลประทาน

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างภาพ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ วันนี้ ]
 • กรมวิชาการเกษตร

  กรมวิชาการเกษตร

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (เขต 8) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ วันนี้ ]
 • กรมวิชาการเกษตร

  กรมวิชาการเกษตร

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต 8) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ วันนี้ ]
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เข้าชม : 4    ลงประกาศ : [ 26/09/2559 ]
 • กรมทางหลวง

  กรมทางหลวง

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เข้าชม : 8    ลงประกาศ : [ 23/09/2559 ]
 • กรมทางหลวง

  กรมทางหลวง

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 10 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เข้าชม : 8    ลงประกาศ : [ 23/09/2559 ]
เปิดสอบข้าราชการ
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 4    ลงประกาศ : [ 26/09/2559 ]
 • กรมทางหลวง

  กรมทางหลวง

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 8    ลงประกาศ : [ 23/09/2559 ]
 • กรมทางหลวง

  กรมทางหลวง

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 10 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 8    ลงประกาศ : [ 23/09/2559 ]
 • กรมทางหลวง

  กรมทางหลวง

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 8    ลงประกาศ : [ 23/09/2559 ]
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 11    ลงประกาศ : [ 21/09/2559 ]
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 8    ลงประกาศ : [ 21/09/2559 ]
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 6    ลงประกาศ : [ 21/09/2559 ]
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 7    ลงประกาศ : [ 21/09/2559 ]
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 7    ลงประกาศ : [ 21/09/2559 ]
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 9    ลงประกาศ : [ 21/09/2559 ]
เปิดสอบพนัก

งานราชการ

 • กรมชลประทาน

  กรมชลประทาน

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ วันนี้ ]
 • กรมชลประทาน

  กรมชลประทาน

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 23 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ วันนี้ ]
 • จังหวัดสตูล

  จังหวัดสตูล

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ วันนี้ ]
 • กรมชลประทาน

  กรมชลประทาน

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 14 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ วันนี้ ]
 • กรมชลประทาน

  กรมชลประทาน

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างภาพ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ วันนี้ ]
 • กรมวิชาการเกษตร

  กรมวิชาการเกษตร

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (เขต 8) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ วันนี้ ]
 • กรมวิชาการเกษตร

  กรมวิชาการเกษตร

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต 8) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ วันนี้ ]
 • มหาวิทยาลัยนครพนม

  มหาวิทยาลัยนครพนม

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 10    ลงประกาศ : [ 19/09/2559 ]
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 11    ลงประกาศ : [ 12/09/2559 ]
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 15    ลงประกาศ : [ 12/09/2559 ]
งานรัฐวิสาหกิจ
 • กฟผ.แม่เมาะ

  กฟผ.แม่เมาะ

  เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อัตราภูมิภาคโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะ 14-25 มกราคม 2558 นี้


  เข้าชม : 1479    ลงประกาศ : [ 26/12/2557 ]
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

  เตรียมเปิดรับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี ๒๕๕๘ รวมจำนวน ๘๔๐ อัตรา


  เข้าชม : 1418    ลงประกาศ : [ 23/12/2557 ]