ติดตามข่าวงานราชการ


งานราชการ

 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกร 40 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 4    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • กรมเจ้าท่า

  กรมเจ้าท่า

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ 9 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 4    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • กรมเจ้าท่า

  กรมเจ้าท่า

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างกลเรือปฏิบัติการ 7 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • กรมเจ้าท่า

  กรมเจ้าท่า

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • กรมเจ้าท่า

  กรมเจ้าท่า

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักเดินเรือปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 1    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • กรมเจ้าท่า

  กรมเจ้าท่า

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 1    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  เข้าชม : 1    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
เปิดสอบข้าราชการ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกร 40 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 4    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • กรมเจ้าท่า

  กรมเจ้าท่า

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ 9 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 4    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • กรมเจ้าท่า

  กรมเจ้าท่า

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างกลเรือปฏิบัติการ 7 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • กรมเจ้าท่า

  กรมเจ้าท่า

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • กรมเจ้าท่า

  กรมเจ้าท่า

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักเดินเรือปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 1    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • กรมเจ้าท่า

  กรมเจ้าท่า

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 1    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • โรงพยาบาลปทุมธานี

  โรงพยาบาลปทุมธานี

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก, นักรังสีการแพทย์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 4    ลงประกาศ : [ 23/08/2559 ]
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

  เปิดสอบ

  ข้าราชการ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 3    ลงประกาศ : [ 23/08/2559 ]
เปิดสอบพนัก

งานราชการ

 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 0    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 1    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 1    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 1    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 1    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำงรุงรักษาอากาศยาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 1    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 1    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 1    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  เปิดสอบ

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559


  เข้าชม : 1    ลงประกาศ : [ 26/08/2559 ]
งานรัฐวิสาหกิจ
 • กฟผ.แม่เมาะ

  กฟผ.แม่เมาะ

  เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อัตราภูมิภาคโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะ 14-25 มกราคม 2558 นี้


  เข้าชม : 1467    ลงประกาศ : [ 26/12/2557 ]
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

  เตรียมเปิดรับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี ๒๕๕๘ รวมจำนวน ๘๔๐ อัตรา


  เข้าชม : 1405    ลงประกาศ : [ 23/12/2557 ]